Auto Biss

logoAuto Biss je firma iz Sarajeva koja je počela sa radom u martu 2002.godine. Primarna delatnost firme je osiguranje i registracija motornih vozila, izdavanje polisa putno-zdravstvenog osiguranja, prenos vlasništva, ugovaranje Kasko osiguranja.

Klijenti firme Auto Biss su fizička i pravna lica, kao i ambasade koje imaju svoja predstavništva u Sarajevu.

Auto Biss je zastupnik za mnogobrojna osiguranja, kao što su Sarajevo osiguranje , Euroherc osiguranje, Asa osiguranje,Triglav osiguranje, Croatia osiguranje.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko smo zapamtili niti čak koliko znamo. Obrazovanje se sastoji od toga koliko razlikujemo ono što znamo i ono što ne znamo.
Anatol Frans