LIVE STREAM seminara :Katastar nepokretnosti sa novom ulogom javnih beležnika, Komunikacija sa novinarima i medijima – novinarsko pisanje, tehnike i metode i Uloga timskog rada u poslovima posredovanja nepokretnosti

U subotu, 15. septembra, od 10 časova pridružite nam se na besplatnim seminarima: „Katastar nepokretnosti sa novom ulogom javnih beležnika”, „Komunikacija sa novinarima i medijima – novinarsko pisanje, tehnike i metode” i „Uloga timskog rada u poslovima posredovanja nepokretnosti”.

ls

Katastar nepokretnosti sa novom ulogom javnih beležnika

Prezentacija sadrži osnovne pojmove o institutu javnog beležništva u Republici Srbiji, koji je uveden u naš pravni sistem 2014. godine, kada su javni beležnici počeli da obavljaju svoju delatnost. Jedna od njihovih glavnih uloga ogleda se u učestvovanju u prometu nepokretnosti kao organ koji je zadužen da promet nepokretnosti bude u saglasnosti sa zakonom i da se prodavcu i kupcu pruži maksimalna moguća pravna sigurnost. Donošenjem novog zakona o upisu u Katastar nepokretnosti i vodova u 2018. godini uloga javnih beležnika u prometu nepokretnosti je još više došla do izražaja, a sve zahvaljujući novim ovlašćenjima i ulogom koju su dobili uvođenjem e-šaltera. Tim novim zakonom celokupna komunikacija između javnih beležnika i Katastra nepokretnosti se obavlja putem e-šaltera – posebnog digitalnog kanala koji je i jedini zvanični kanal komunikacije, tako da se kupoprodajne transakcije odmah nakon obavljanja registruju u Katastru nepokretnosti.

Iskustvo profesionalca: Dejan Sarić

saricOd aprila 2014. godine nalazi se na poziciji Koordinator za pravne poslove u NLB banci a. d. Beograd. Pre nego što se pridružio timu NLB banke a. d. Beograd, Dejan Sarić radio je u advokatskoj kancelariji „Živković & Samardžić” u Beogradu, gde se bavio privrednim pravom, a nakon toga u nekoliko banaka i lizing kući sa osnivačkim stranim kapitalom na poslovima pravne podrške svim poslovnim procesima (ProCredit Bank a. d. Beograd, Expobank a. d. Beograd, Direktna banka a. d. Beograd i Intesa Leasing d. o. o. Beograd).

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru Privredno pravo, a pravosudni ispit položio je 2004. godine u Beogradu.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 15. septembra u 10:00 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

 

lss

Gde i kada

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINK group (Cara Dušana 34, Zemun) 15. septembra, s početkom u 10 časova​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obavešteni.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejla: office@razvoj-karijere.com.

Komunikacija sa novinarima i medijima – novinarsko pisanje, tehnike i metode

Veština upravljanja komunikacijom sa novinarima i medijima predstavlja važan skup znanja i veština koji su neophodni savremenim menadžerima u sklopu njihovog školovanja. Razumevanje kako funkcionišu mediji i načina na koji treba komunicirati sa novinarima umnogome olakšava razumevanje uloge biznisa u savremenom svetu, jer mediji predstavljaju ključan segment poslovanja u 21. veku i važnu polugu u upravljanju tržišnim i poslovnim komunikacijama, a samim tim su i jedan od osnova uspešnog poslovanja.

Iskustvo profesionalca: Darko Tadić

tadicProf. dr Darko Tadić je konsultant za marketing i komunikaciјe. Radi kao docent na Fakultetu informacionih tehnologija univerziteta Apeiron u Banjaluci, na predmetu Kreativno pisanje, i kao profesor na Visokoј strukovnoј školi ICEPS u Beogradu, na predmetu Oglašavanje i PR. Doktorirao je na FDU u Beogradu na temi „Propagandni film i mediјi”. Radio je u oglašivačkoј industriјi 20 godina i pravio reklamne i propagandne kampanje raznih vrsta. Sad predaјe studentima i drugima koјi žele da stiču znanje i uživaju u razmeni misli na temu marketinga, kreativnog pisanja, komunikaciјe, propagande, PR-a i reklame. Osnivač je onlajn-radionice za kreativno pisanje i terapiju pisanjem. Autor je više knjiga i priručnika iz ovih oblasti.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 15. septembra u 10:00 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

 

lss

Gde i kada

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINK group (Cara Dušana 34, Zemun) 15. septembra, s početkom u 10 časova​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obavešteni.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejla: office@razvoj-karijere.com.

Uloga timskog rada u poslovima posredovanja nepokretnosti

Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti spada u grupu uslužnih delatnosti. Da bi kvalitet usluge bio na vrhunskom nivou, bitno je ko i na koji način pruža uslugu. Da bi posrednik bio uspešan u svom poslovanju, potrebno je da dominira znanjem iz oblasti prava, finansijskih aspekata, urbanizma, a posebno menadžmenta.

Za uspešno poslovanje vrhunskog posrednika jedan od ključnih faktora je komunikacija sa članovima tima, kao i odnos sa posrednicima drugih agencija.

Na seminaru ćete saznati i:

  • zašto je dobra komunikacija bitna za uspeh u poslovanju posredovanja;
  • kakva je uloga svakog pojedinca u okviru tima – šta ko radi;
  • agilan pristup svih članova tima – uspešan agent – uspešan kolektiv;
  • dobra organizacija – pola posla;
  • kako bi trebalo da izgleda dobro uigran tim;
  • komunikacija;
  • agent–klijent–sekretarica–menadžer.

Iskustvo profesionalca: Jelena Radaković

radakovicJelena Radaković je rođena u Zemunu. Ima položen ispit za licencu za agenta prodaje u posredovanju nekretnina Ministarstva trgovine i turizma. Vlasnik je i direktor kompanije Expert Team nekretnine.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 15. septembra u 10:00 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

 

lss

Gde i kada

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINK group (Cara Dušana 34, Zemun) 15. septembra, s početkom u 10 časova​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obavešteni.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejla: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovani se razlikuju od neobrazovanih isto kao živi od mrtvih.
Anonimni autor