UG Proslavi Oporavak

poUG Proslavi Oporavak je nevladina organizacija osnovana 2008. godine, sa sjedištem u Sarajevu i djeluje na razini države Bosne i Hercegovine. Udruženje svoje djelovanje usmjerava na prevenciju ovisnosti o drogama, rehabilitaciju i resocijalizaciju, te savjetovani rad sa ovisnicima i njihovim porodicama. Više o nama saznajte na našoj web stranici: http://proslavi-oporavak.ba/en/.

DOGAĐAJI

Citat dana

Učenje je ono što ste znali celog života, ali na drugi način.
Doris Lesing