Ove kompanije zapošljavaju naše polaznike i studente

Jedna od osnovnih ideja Centra za razvoj karijere LINK group-a jeste aktivan rad na usavršavanju i razvoju karijera polaznika ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i studenata ITS-a. Kako bismo realizovi pomenuti cilj, konstantno radimo na unapređenju postojećih i uspostavljanju novih partnerskih odnosa u cilju obezbeđenja prakse kroz rad u realnom poslovnom okruženju. 

Našu partnersku listu čini veliki broj kompanija na domaćem i međunarodnom tržištu. Deo liste naših partnera možete videti u nastavku.

srbija

crnagora

bih

Rumunija